Mandarin(P):
Mandarin(Z): ㄐㄧˊ
Korean(Eum): 급 [geup]
Korean(H/E): 생각할 급
Japanese(On): きゅう [kyuu]
Japanese(Kun): きびしい [kibishii]
Cantonese: kap1
Vietnamese: cấp
------------------------------------------------------------
Definition: deceptive
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.4]
Total strokes: 6
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4F0B
Big Five: A5F9
JIS X 0212-1990: 1654
KSC 5601-1989: 4863
Cangjie: ONHE
Four-corner Code: 2724.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10125.050
Kang Xi: 0095.180
CiHai: 91.601
Morohashi: 00433
Dae Jaweon: 0202.020

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — jí ㄐ〡ˊ 〔《廣韻》居立切, 入緝, 見。 〕 亦作“ ”。 謂善思, 思考敏捷。 《說文‧人部》: “伋, 人名。” 段玉裁 注: “以此為解, 亦非例也。 古人名、字相應, 孔伋 字 子思 ; 仲尼 弟子 燕伋 字 子思 , 然則伋字非無義矣……此蓋設言善思之人。” 朱駿聲 通訓: “當訓急思也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 【급】 속이다; 인명 (子思의 이름) 人부 4획 (총6획) [1] deceptive [2] name of Tzu szu, grandson of Confucius キュウ·いつわり 伋伋 (급급) 남을 속이는 모양. 伋然 (급연) 변해가는 모양 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — jí (1) (形声。 从人, 及声)善思, 思考敏捷 [be good at thinking; quick] 伋, 人名。 《说文》。 按, 当训急思也。 伋然渊其志。 《尚书大传》 (2) 又如: 伋然(急促变动的样子) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: ji2 解释: 人名用字。 如孔子的孙子孔伋, 字子思。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:ji2 人名用字。 如孔子的孫子孔伋, 字子思。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — jí (1) ㄐㄧˊ (2) 古人名用字。 (3) 郑码: NYMS, U: 4F0B, GBK: 81B3 (4) 笔画数: 5, 部首: 亻, 笔顺编号: 32354 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 급 속일 6 strokes 인변+사람인 …   Korean dictionary

 • 伋然 — 急促變動貌。 《尚書大傳》卷二: “諸侯在廟中者, 伋然淵其志, 和其情。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 重來郭伋 — (重來郭伋, 重来郭伋) 《後漢書‧郭伋傳》: “﹝ 并州 牧 郭伋 ﹞始至行部, 到 西河 美稷 , 有童兒數百, 各騎竹馬, 道次迎拜。 伋 問: ‘兒曹何自遠來?’對曰: ‘聞使君到, 喜, 故來奉迎。 ’ 伋 辭謝之。 及事訖, 諸兒復送之郭外, 問: ‘使君何日當還?’ 伋 謂別駕從事, 計日告之。 行部既還, 先期一日, 伋 為違信於諸兒, 遂止於野亭, 須期乃入。”後因以“重來郭伋”為頌揚良吏的典實。 清 姚鼐 《劫堂觀察自安徽返將歸濟南仍入都補官餞之於清涼山》詩: “重來 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 重来郭伋 — (重來郭伋, 重来郭伋) 《後漢書‧郭伋傳》: “﹝ 并州 牧 郭伋 ﹞始至行部, 到 西河 美稷 , 有童兒數百, 各騎竹馬, 道次迎拜。 伋 問: ‘兒曹何自遠來?’對曰: ‘聞使君到, 喜, 故來奉迎。 ’ 伋 辭謝之。 及事訖, 諸兒復送之郭外, 問: ‘使君何日當還?’ 伋 謂別駕從事, 計日告之。 行部既還, 先期一日, 伋 為違信於諸兒, 遂止於野亭, 須期乃入。”後因以“重來郭伋”為頌揚良吏的典實。 清 姚鼐 《劫堂觀察自安徽返將歸濟南仍入都補官餞之於清涼山》詩: “重來 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 郭伋待期 — 《後漢書‧郭伋傳》載: 郭伋 任 并州 牧, 有一次到 西河 美稷 , 有數百兒童騎着竹馬來歡迎他, 並問他什麼時候返回再經過, 到時還要來迎送。 郭伋 告訴他們返回日期, 後來提前一天到達, 就在郊外住了一夜, 待期到第二天才入市。 後以“郭伋待期”為重守約信之典實。 南朝 梁 沈約 《齊故安陸昭王碑文》: “公扇以廉風, 孚以誠德, 盡 任棠 置水之情, 弘 郭伋 待期之信。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.